Hela världens sågverk

Småland
Timber

Vår verksamhet sträcker sig från råvaruköpet hos den lokala markägaren, till skräddarsydda träprodukter för den nationella och internationella marknaden.

Skog

Vi är ett fullservice företag inom skogsbranschen. Vi köper skogsråvara som timmer och massaved samt energisortiment.

Trävaror

Vi lagerför furusparrar i 125×125, 150×150, 150×200 och 200×200 för direkta leveranser.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss! Växel: 0472-61 72 00

Småland Timber

Vi är hela världens sågverk. Vår verksamhet sträcker sig från råvaruköpet hos den lokala markägaren, till skräddarsydda träprodukter för den nationella och internationella marknaden.

Vår styrka är vår storlek. Vi är tillräckligt stora för att kunna anta dina utmaningar och vi är tillräckligt små och flexibla för att snabbt kunna ställa om produktionen efter våra kunders behov. Alla i ledningen bor och verkar i bygden vilket är din garanti för personlig service och ett stort krav på nöjda kunder i alla led.

Småland Timber är ett lokalt familjeföretag i tredje generation. Vi är stolta över bredden och djupet av den kunskap vi har samlat på oss genom åren. Vårt mål är att fortsätta att utvecklas för att kunna möta naturens och våra kunders skiftande behov och att göra det bättre än någon annan. Vi har siktet ställt mot framtiden.

Välkommen att dela den med oss!

Aktuellt

Skogsråvara

Just nu är vi i stort behov av timmer. Småland Timber är köpare av timmer, klentimmer, energived, massaved och övriga skogliga produkter. Hör av dig till oss om du ska avverka eller behöver rådgivning i din skog.

Du vet väl att du kan lägga allt sågbart timmer i samma välta!

Hör gärna av dig