Om oss

Småland Timbers verksamhet spänner sig från skogsköpet hos den enskilde markägaren till sågade och hyvlade produkter samt ytterligare vidareförädling i form av specialemballage och andra komponenter. Vi antar även legouppdrag såsom kapning och hyvling. Storleken på företaget ger oss möjlighet att på ett flexibelt sätt möta dina behov på en kort tid. Det faktum att vi är ett familjeföretag, där alla i ledningen bor och verkar i bygden runt om kring Rydaholm, är din garanti för personlig service och ett stort krav på nöjda kunder i vår närmiljö såväl som på den nationella och internationella marknaden.

Sågverk med stor flexibilitet

Sågverket som byggts om och moderniserats vid flera tillfällen de senaste åren, består idag av en Söderhamns reducerbandsåg och en treklingad delningssåg samt en Parisab kantautomat. Det bemannas totalt av en operatör och en serviceman. Systemet är känt för sitt höga sågutbyte och stora flexibilitet. Råvaran består av åttio procent talltimmer och tjugo procent grantimmer. Vi sorterar i en modern timmersorterning i träslag och diametrar. Denna anläggning är även utrustad med rotbensfräsning vilket gör oss ganska okänsliga för detta problem. Sammanlagt producerar vi cirka 30 000 m³ sågad vara per år och skift.

Hyvleri

Hyvleriet har varit en viktig del av produktionen sedan företaget startades. Den nuvarande hyveln är allmän och bred vilket innebär att den tar alla standarddimensioner. Hyvleriet är flexibelt då vi på kort tid kan ställa om för nya dimensioner och specialkapade längder, alltefter kundens behov.

Standard och specialemballage

Komponentfabrikens möjligheter att vidareförädlar virket i ännu högre grad är en verksamhet som vi jobbat med i alla år. Maskinparken ger oss möjligheten att exaktkapa, borra och fräsa virket. Vi har en löpande tillverkning av kundspecifkt emballage.