Pallreparation

Efter att ha varit producent av ny EUR-pall så kan vi kraven på kvalitet och toleranser. Vi leverera egaliserad komponenter tex. 22×100 mm och 22×145 mm. Medbrädan är skarpkantig vid klosspositionerna men förövrigt fasad.

Vi tillverkar och lagerför träkomponenter för EUR-pallsreperation. Vårt sortiment innehåller fasade medbrädor, okbrädor och däcksbrädor.

Allt vårt virke behandlas enligt Jordbruksverkets normer och regler för exportemballage. Virket är HT/KD certifierat genom den egna torkprocessen som kontrolleras av Jordbruksverkets kontrollanter.

Varje enkskild bräda är stämplad med ISPM15 stämpel på flera positioner.