Skogsråvara

Småland Timber är ett fullserviceföretag inom skogsbranschen. Vi köper timmer, massaved och energisortiment.

Vi ombesörjer markberedning, plantering, röjning, gallring, slutavverkning och flisning. Vi erbjuder också städning och upprensning av vägkanter och betesmarker. Detta material används till vår energiproduktion. Vid önskemål kan vi även hjälpa till med skogsbilvägar och dikning.

Vårt primära upptagnings område är Kronobergs och Jönköpings län. Funderar du på att gallra eller slutavverka är du välkommen att höra av dig till oss för fri rådgivning och prisförslag.

Vi värnar om personliga relationer och hos oss får du som leverantör stor enskild betydelse.

Vi har personligt ägaransvar för verksamheten och har därför stora krav på nöjda kunder i vårt närområde.
För att värna en levande landsbygd anlitar vi i första hand erfarna, välutbildade och lokala entreprenörer.

Vi vill underlätta för dig som är självverksam i din skog
genom enkla sorteringsregler.

Du kan du lägga allt sågbart timmer i samma välta,
gran och tall, klentimmer och timmer.

Vid frågor angående aptering och prislista m.m. kontakta

Johannes Martinsson
0472-61 72 12.
073-063 84 89.