Ägarförändring

Fram till 2008-06-01 så har Rydholms Träförädling AB ägts av bröderna Bernt, Lars-Göran och Paul Martinsson. Lars-Göran och Paul lämnar där med över sitt ägarengagemang till respektive söner som är väl förtrogna med företaget, i och med det behåller företaget ett lokalt ägande.

Den nya ägargruppen består av följande personer, Bernt Martinsson, Daniel Martinsson, Johnas Martinsson och Niclas Sjöholm.

Lokalt sågverk i Rydaholm

Vi som ägare kommer att arbeta för en positiv utveckling av företaget och inser att det finns många stora och även svåra frågor att ta hand om.Vi tror även att ett lokalt sågverk i Rydaholm är positivt för bygdens utveckling och kommer även där arbeta med att förtroendet för företaget bland leverantörer och kunder består!