Tiderna förändras

…och vi med dem

År 1896 började byggmästare Nils Petter Israelsson sin karriär inom trävarubranschen. Under sin tid som byggmästare förekom aldrig en skriven rad mellan byggherre och byggmästare. Det behövdes inte, då ett givet löfte gällde som ett kungsord. Nils son, Martin Israelsson, tog vid rodret och startade ett sågverk på 40-talet, som sedermera kom att heta Rydaholms Träförädling AB.

Idag driver Martin Israelssons barn, barnbarn och barnbarns barn verksamheten vidare men rötterna till Nils Israelsson finns fortfarande kvar: fem generationer och 123 år av erfarenhet senare.

Som de jordnära personer vi är, har vi inte mycket till övers för varumärkesidentitet och slogans. Vi har väl helt enkelt inte haft tid att fundera på sådana saker när vi rört oss mellan sågen, hyvleriet och torkarna. Men så här 123 år in tyckte vi att det kunde vara OK att uppdatera vårt varumärke en smula.

Rydaholms Träförädling har därför blivit Småland Timber. Våra bjälkar och andra produkter kan ju inte bara hittas i vår egen socken, utan i hela Sverige och ja, faktiskt, världen. I det perspektivet uttrycker namnet Småland Timber både vårt ursprung och en ny ambition.

Vi hoppas att ni vill följa med oss i några generationer till.