RTAB energi­produktion AB

RTAB Energiproduktion är ett dotterbolag till Småland Timber AB, som i en egen modern pannanläggning försörjer moderbolaget med den värme som går åt till de torkar, i vilka den största delen av den sågade varan torkas före hyvling.

Företaget samarbetar med Värnamo Energi AB. Detta samarbete bygger på att förse Rydaholm med närvärme. Värnamo Energi äger och ansvarar för driften av det kulvertsystem som är nedgrävt i Rydaholms gator, RTAB Energiproduktion i sin tur äger och ansvarar för driften av värmeverket.

RTAB Energiproduktion köper all den råvara som går åt till driften av pannan ifrån RTAB som på egen hand ur sin produktion klarar av att försörja värmeverket med råvara. Det går åt 35 000-40 000 kubikmeter bark och sågspån per år. Denna volym motsvarar bort emot 360 flisbilsekipage om året. Istället för att forsla bort hela denna volym till andra värmevärk, bär vi råvaran 75 meter med hjullastare för lagring sommartid, eller direkt i pannan vintertid.

Biobränslepannan är levererad av Järnforsen Energi System AB. Anläggningens huvudkomponenter består av en förugn och en panna på fem megawatt. I förugnen torkas och eldas bränslet. Förbränningstemperaturen ligger runt 1000 grader, detta för att uppnå en så total förbränning som möjligt för miljöns skull. I pannan värmer man det vatten som cirkulerar i kulvertar både internt till RTAB och ut till samhället.

Om olyckan skulle vara framme och följden blir stillestånd i huvudanläggningen, finns det backup i form av oljepannor. I första hand går den egna oljepannan på 2,5 megawatt in och tar över lasten. Skulle detta inte räcka eller om man behöver sektionera samhällsnätet kan man starta ytterligare en panna vilken är belägen i en annan del av Rydholm och ägs av Värnamo Energi AB

Ur miljöaspekt är denna anläggning till stort gagn för samhället. Då vi 2001 startade upp värmeverket hade ett hundratal villor och ett trettiotal industrier och större fastigheter anslutit sig. Tidigare värmdes dessa upp till största delen med hjälp av olja men även av ved. Sammanlagt blir detta en reducerad mängd förbrukad eldningsolja på 1000 kubikmeter om året i Rydaholms samhälle.